dzisiaj jest: 22 lipca 2017. imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
DO POBRANIA

BUDOWNICTWO

Wykaz dokumentów potrzebnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek - przeznaczenie terenu

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzeaży wyrobów alkoholowych

GOPS

 

Wniosek - karta dużej rodziny

Oświadczenie - zagoda na przekazanie przez GOPS dokumentów

Wniosek o wydanie posiłku dla dziecka

Oświadczenie - Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Karta Dużej Rodziny - informacja

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Podanie o pomoc

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wniosek - Umieszczenie urządzenia w pasie drogi

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wniosek - uzgodnienie budowy ogrodzenia

Wniosek - podział nieruchomości

Zaświadczenie o numerze porządkowym

KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Objaśnienia do formularza

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

WNIOSEK - wycinka drzew

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Karta Informacyjna

PODATKI

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współposiadaczy nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Dane o nieruchomości

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500+)

Oświadczenie o dochodach, Załącznik nr 2 (Program 500+)

Oświadczenie o dochodach - ryczałt, Załącznik nr 3 (Program 500+)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, Załącznik nr 4 (Program 500+)

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2016-2017.pdf

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej / rozrywkowej

 

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Protokół złożenia skargi

 

SKARGA

Protokół złożenia Wniosku

 

WNIOSEK

Wniosek SMS

 

 Wniosek SMS.pdf

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Lipiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&